Wat doet Ichthus Plus?

Ichthus Plus geeft haar speerpunten vorm op een aantal manieren. Allereerst (mede)subsidieert de Stichting op aanvraag evangelisatieacties van bij IFES Nederland en in het bijzonder bij V.C.S. Ichthus Landelijk aangesloten studentenverenigingen. Daarnaast geeft de Stichting advies over mogelijke evangelisatieacties en de wijze waarop deze uitgevoerd kunnen worden. Tevens richt de Stichting zich op het werven en informeren van donateurs voor de evangelisatieactiviteiten.

In modelvorm kan het als volgt worden weergegeven: