Privacy statement Stichting Ichthus Plus

Stichting Ichthus Plus verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, subsidieaanvragers, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.

Stichting Ichthus Plus houdt een (potentiële) donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn leden van (Ichthus) studentenverenigingen.

Stichting Ichthus Plus houdt een (potentiële) donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn leden van (Ichthus) studentenverenigingen. Het werk van Ichthus Plus wordt voornamelijk gefinancierd door donateurs. Ichthus Plus roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze Stichting. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging, lidmaatschapsperiode) om u gericht te kunnen informeren over Ichthus Plus en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. De gegevens worden bewaard tot drie jaar na opzeggen van lidmaatschap of tot drie jaar na de laatste donatie. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, conform de fiscus.

Gegevens aangaande subsidieaanvragen worden met zorg behandeld. De persoonlijke informatie (mailadres, telefoongegevens en bankrekeningnummer) van de aanvragen, alsmede informatie over de aanvraag (activiteit, vereniging, datum, gevraagd bedrag) wordt verzameld om subsidieaanvragen te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. In het financieel jaarverslag van de Stichting wordt genoemd welke verenigingen subsidie hebben gekregen en voor welke activiteiten - deze financiële jaarverslagen worden gepubliceerd op de website van Ichthus Plus. De gegevens worden tot 7 jaar na de aanvraag. Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard, conform de fiscus.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch of per e-mail doorgeven aan onze Secretaris.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Onze Secretaris is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het postadres van onze Stichting.

E-mail

Wanneer u als donateur, subsidie- of informatie-aanvrager uw e-mailadres aan Ichthus Plus hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment telefonisch of per e-mail afmelden bij onze Secretaris.

Contact met donateurs en relaties

Ichthus Plus informeert geïnteresseerden en (potentiële) donateurs over haar werk via post, per e-mail, telefoon en/of social media. Af en toe wordt daarbij een verzoek gedaan om donateur te worden.

Bezoek aan onze website

Stichting Ichthus Plus gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Stichting Ichthus Plus heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Stichting Ichthus Plus houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze Secretaris.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor afmelden / vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Stichting Ichthus Plus
t.a.v. Secretaris
info@ichthusplus.nl