Missie en beleid

Ichthus Plus heeft als voornaamste doel evangelisatiewerk door en voor studenten te ondersteunen en stimuleren. Daarbij heeft Ichthus Plus twee speerpunten:
- Het ondersteunen van christelijk evangelisatiewerk, voornamelijk onder studenten, uitgaande van de IFES-verenigingen in het algemeen en van verenigingen aangesloten bij V.C.S. Ichthus Landelijk in het bijzonder.
- Het betrokken houden van afgestudeerden bij de verkondiging van Gods Woord op de universiteiten en in de studentenwereld.

Bovenstaande speerpunten worden op de volgende manieren vormgegeven: (zie ook de pagina Wat doet Ichthus Plus)
- Ichthus Plus (mede)subsidieert evangelisatieacties van bij IFES aangesloten studentenverenigingen. Dit kan zij doen door een trouwe schare donateurs.
- Ichthus Plus adviseert over mogelijke evangelisatieacties en de wijze waarop deze uitgevoerd kunnen worden. Hierbij maakt Ichthus Plus gebruik van evaluaties van acties uit het (nabije) verleden.
- Tenslotte draagt Ichthus Plus gebed op voor de plaatselijke groepen.

Klik hier om Beleidsplan 2020-2022 te downloaden.