Doneer

U kunt een gift overmaken op IBAN NL38INGB0004763006, ten name van Stichting Ichthus-plus. We stellen elke gift op prijs. Elke periodieke gift (bijvoorbeeld maandelijks) is ook zeer welkom. Ichthus plus is aangemerkt als ANBI instelling. U mag uw gift dus aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Als u donateur bent (geworden), sturen we u graag de nieuwsbrief toe. Zou u daarvoor uw contactgegevens willen doorgeven? Mocht u dit niet op prijs stellen, dan sturen we het u niet toe.

Naast dat u ons met geld kunt ondersteunen, kunt u ons werk - of eigenlijk het werk van de studenten - ondersteunen door ervoor te bidden.