Actueel

Gezegend 2018 en korte terugblik 2017
03-01-2018 Een gezegend 2018 toegewenst! Gedurende de laatste weken van vorig jaar hebben we nog een aantal nieuwe subsidieverzoeken ontvangen zodat het totaal van 2017 op twintig aanvragen is gekomen! Tevens hebben we ruim drieduizend euro uitgekeerd aan evangelisatieacties. De exacte cijfers zullen binnen enkele weken - na onze bestuursvergadering - in ons financieel jaarverslag op onze website te vinden zijn. We kijken uit naar nieuwe aanvragen dit jaar en naar hoe de geplande acties vorm (gaan) krijgen.